Aktuellt2021-2022

Läs mer

Foreign rights

Läs mer

Boknyheter

Läs mer

Välkommen till ett unikt barn- och ungdomsboksförlag

Vombat förlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vår grund är tanken om allas lika värde genom synliggörande. Vår primära målgrupp är barn och unga vuxna från 2-18 år. Tanken med våra böcker är att visa många olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. Kvalité, humor och värme får gå jämsides med mångfald och det som ibland avviker från det förväntade. Vi vill att barn som läser våra böcker ska känna igen sig själva, förundras, utmanas i tanken och kanske erövra nya världar.

 

Vombat förlag gav ut sina första titlar 2008 och kommer i år 2021 ut med flera nya spännande bokprojekt.