Vill du skriva/illustrera för Vombat förlag?

manusSmall

 

MANUS

Just nu har vi MANUSSTOPP för textböcker för 6 år och uppåt. Vi får ett stort antal manus och när vi tackar nej behöver det inte betyda att just ditt manus inte är bra eller håller för utgivning. Vår utgivning är begränsad och vår inriktning är hbtq- och mångfaldsrelaterad.

Tänk på att ditt manus är privat, skicka därför ditt manusbidrag från din egen personliga mejladress, INTE genom din jobbmejl.

Förlaget kommer inte att besvara mejl skickade från ett externt jobbmejl då vi inte önskar våra mejl lagrade på någon organisations backup.

Maila ditt manus i ett dokument, word eller pdf, till:

tin@meerkat.se

 Vi tar inte längre emot manus per post, vänligen mejla.