Vill du skriva/illustrera för Vombat förlag?

manusSmall

 

MANUS

Just nu har vi MANUSSTOPP!  Tiden för detta stopp är obestämt.